Návod

Při přihlášení na stránku Aukce On Line si můžete začít prohlížet předměty, které jsou nabídnuty k aukci. To znamená, že nemusíte být zaregistrováni ani přihlášeni.
V tomto režimu nemůžete dražit.
Můžete však předměty pomocí filtru řadit vzestupně nebo sestupně a vybrat si zda budou řazeny podle "datumu konce dražby, evidenčního čísla, názvu, autora, vyvolávací ceny, aktuální ceny nebo vydražitele". Rovněž si můžete zvolit zda chcete zobrazit díla, která byla v posledním týdnu vydražena.
Na pravé straně obrazovky máte možnost přihlásit se do systému a řádně dražit nebo se do systému zaregistrovat. Registrace je nastavena tak, že všichni než se zaregistrují jsou nutni souhlasit s podmínkami aukce.
Při nesouhlasu nebudou účastníci zaregistrováni.
Po souhlasu se zájemci o registraci dostanou na registrační formulář, který jsou povinni vyplnit. Registračních údajů je zde poměrně dost a to ze dvou důvodů. Za prvé jde o ověření dat registrujícího se a za druhé pokud chce někdo jen tak zkoušet a ne poctivě dražit, vyplňování údajů ho již na začátku trochu odradí.

regform1 Heslo je pro Vás důležité, znáte ho jen Vy. Ověření. Heslo je pro Vás důležité, znáte ho jen Vy. Možnost ověření údajů od provozovatele Důležitý údaj pro Vaši informaci o registraci Adresa Adresa Adresa Adresa Vaše příjmení Vaše jméno Jméno pod kterým se budete hlásit do systému

Po vyplnění formulář odešlete. Data jsou uložena v databázi a čekají na potvrzení od správce databáze. Toto potvrzení Vám příjde na Váš e-mail. Správce databáze může určit zda jste uživatel nebo Vám určí vyšší práva.


regform2

Na Obrázku dole je již uživatel potvrzen.


regform3

Pokud máte práva správce, tak na horním obrázku vidíte menu, které se nám rozšířilo o možnosti správce. Můžete spravovat ostatní uživatele a rovněž můžete pracovat s databází předmětů.
Jestliže práva jsou pouze uživatelská, můžete dražit předměty, ale můžete si upravit i Vaše vstupní údaje. Ne sice všechny, ale login, telefon, e-mail a heslo.


regform4


© 2005 a-Aukce.cz